Hebrew U. Link

Services


english

סביון > בעיות נפוצות- ממשק אינטרנט

 

Internet

סביון - בעיות נפוצות

ממשק אינטרנט

 


החלפת שפת ממשק  
 • ליחצו על אפשרויות • בתפריט בחרו הגדרות אזוריות

 • בתפריט בחר שפה בחרו את השפה הרצויה
 • ליחצו על שמור
upחזרה לתפריט
 

 

חיפוש שמות

 
 • צרו הודעה חדשה
 • לחצו על אל...

 • כתבו את השם המבוקש ולחצו enter

 • בחרו את האדם המבוקש מתוך תוצאות החיפוש ע"י לחיצה כפולה על שמו

 • ניתן להוסיף שמות נוספים בעזרת חיפוש נוסף

 • בסיום לחצו אישור

upחזרה לתפריט
 

בעיה בפתיחת קבצים מצורפים (IE7)

  • שגיאה זו מופיע בעת פתיחת קובץ בדפדפן Internet Explorer 7

 • ישנן שתי אפשרויות להתגבר על הבעיה:


 • לחצו בעזרת לחצן העכבר הימני על הקובץ

 • בחרו ב Open in new tab או Open in new window

אפשרות זו תאתחל את הגדרות הדפדפן ותגרום לאבדן ההגדרות הנוכחיות

 • לחצו על תפריט Tools ובחרו Internet Options
 • בחרו את לשונית Advanced

 • לחצו Reset
 • לחצו Reset

 • חזרו אל החשבון ופתחו את הקובץ
upחזרה לתפריט
 

תצוגה מוגבלת בממשק אינטרנטניתן לגשת לשרותי סביון באמצעות דפדפן בשני ממשקים:

 • ממשק מלא- מאפשר גישה לכלל האפשרויות שמציע ממשק האינטרנט של סביון

 • ממשקל קל-כולל רק חלק מהאפשרויות הזמינות. ממשק זה עשוי להיות מהיר יותר במקרים מסוימים.

הערה: ניתן לגשת לממשק המלא רק באמצעות דפדפן Internet Explorer, משתמשי דפדפנים אחרים יכולים לגשת לממשק הקל בלבד. • כדי לעבור בין הממשקים יש לסמן או להסיר את הסימון Use Outlook Web Access Light בעת הכניסה לחשבון
upחזרה לתפריט
 

בעיית תאימות דפדפן

ב- Internet Explorer 2011:

קיימת בעיית תאימות כאשר נכנסים לדואר דרך הדפדפן.
Use the light version of Outlook Web App
מסומן באופן אוטומטי,
ולא ניתן להסיר את הסימון.

על מנת לתקן צריך להכניס את הדומיין huji.ac.il
לרשימת האתרים בעלי התאימות.

 • לחץ בפינה הימנית העליונה על כפתור ההגדרות
 • בחר ב- Compatibility View Settings
 • הכנס בשורה Add this website: את הדומיין huji.ac.il
 • לחץ Add
upחזרה לתפריט
 

Last updated: 06/10/2014