התחברות לרשת האלחוטית באמצעות חלונות 7 – מדריך לאורחים

הערות
אם הכרטיס האלחוטי המותקן במחשבכם מנוהל על-ידי תוכנת יצרן מסוימת (ולא על-ידי חלונות), יש להיעזר בהוראות היצרן ולבחור את הרשת: HUJI-guest alert
השירותים הניתנים לאורחים מוגבלים לגלישה איטית יחסית ואינם מאפשרים גישה למאגרי מידע אקדמיים ולאתרים סגורים אחרים. alert

שלב

 • הקש על תפריט התחל (start menu).
 • הקש על לוח בקרה (Control Panel) .

שלב
 • הקש על משימות והגדרות רשת \ View network status and Task

שלב
 • הקש על שנה הגדרות מתאם \ Change adapter settings

שלב
 • יש לוודא כי הכרטיס מוכן לפעולה
 • יש להקיש על Wireless Network Connection באמצעות הלחצן הימני ולהצביע על Enable


שלב
 • יש להקיש על Wireless Network Connection באמצעות הלחצן הימני ולהצביע על Connect/Disconnect


שלב

 • אם הנכם מחוברים כבר לרשת אחרת אוניברסיטאית, לחצו על Disconnect וסגרו את הדפדפן

 • יש לבחור את הרשת HUJI-guests וללחוץ על Connect

שלב
 • יש ללחוץ על Connect Anyway
.

שלב
 • עתה הרשת במצב: Connected
.

כניסה למערכת ( Login )

 
 • יש להפעיל דפדפן ולגלוש.

  הערה: הקשר לא יתנתק כל עוד הכרטיס במצב Enabled


התנתקות מהרשת

שלב

 • הקש על תפריט התחל (start menu).
 • הקש על לוח בקרה (Control Panel) .

שלב
 • הקש על משימות והגדרות רשת \ View network status and Task


שלב
 • הקש על שנה הגדרות מתאם \ Change adapter settings

שלב
 • הקש על Wireless Network Connection באמצעות הלחצן הימני ולהצביע על Disdable

תמיכה טלפונית במרכזי התמיכה: 02-6585555, 02-5883450

Last updated: 04/06/2015