התחברות לרשת האלחוטית באמצעות מקינטוש – מדריך לאורחים

הערות
אם הכרטיס האלחוטי המותקן במחשבכם מנוהל על-ידי תוכנת יצרן מסוימת (ולא על-ידי חלונות), יש להיעזר בהוראות היצרן ולבחור את הרשת: HUJI-guests alert
השירותים הניתנים לאורחים מוגבלים לגלישה איטית יחסית ואינם מאפשרים גישה למאגרי מידע אקדמיים ולאתרים סגורים אחרים. alert

שלב
  • בחרו את האיקון של AirPort מהפינה הימנית העליונה ש של המסך
  • בחרו: Turn AirPort On
אם האיקון אינו מופיע, היעזרו בהוראות הבאות


שלב
  • בחרו את האיקון של AirPort מהפינה הימנית העליונה ש של המסך
  • בחרו את הרשת: HUJI-guest
  • אם המחשב היה מחובר לרשת אלחוטית אחרת באוניברסיטה, בחרו ב- Turn Airport Off , סגרו את הדפדפן, המתינו מספר דקות והפעילו מחדש את ה- Airport

 
כניסה למערכת ( Login )
 
  • יש להפעיל דפדפן ולגלוש

    הערה: הקשר לא יתנתק כל עוד הכרטיס במצב Enabledהתנתקות מהרשת
שלב
  • בחרו את האיקון של AirPort מהפינה הימנית העליונה ש של המסך
  • בחרו: Turn AirPort Off
תמיכה טלפונית במרכזי התמיכה: 02-6585555, 02-5883450

Last updated: 27/07/2011